Obraťte se na skutečné oborníky


ON CLINIC jsou nestátní zdravotnická zařízení, která poskytují pacientům po celém svÄ›tÄ› vysoce odbornou péÄi. Ta se zaměřuje na léÄbu sexuálních dysfunkcí, léÄbu rázovou vlnu, léÄbu kÅ™eÄových žil, lupénky a ambulantní léÄbu hemeroidů. Na dvÄ› poslední oblasti se specializuje i odborná péÄe tÄ›chto zdravotnických stÅ™edisek i u nás. Ordinace fungují v Praze a v BrnÄ›. Kdo má zájem o péÄi na profesionální úrovni, má skvÄ›lou příležitost obrátit se na odborníky v tÄ›chto zařízeních. Jejich zkuÅ¡enosti a kvalifikace a rovněž moderní přístrojové vybavení jsou zárukou naprosté spokojenosti.

Pomůžeme ambulantně a bez bolesti

Pokud míváte jasnÄ› Äervenou krev ve stolici, pokud vám znepříjemňuje život svÄ›dÄ›ní a mokvání koneÄníku a máte pocity tlaku v koneÄníku, tak jsou vaÅ¡e potíže pravdÄ›podobnÄ› spojené s hemeroidy. Nejlepším Å™eÅ¡ením je nechat se odbornÄ› vyÅ¡etÅ™it. Specializované vyÅ¡etÅ™ení může rovněž vyvrátit podezÅ™ení na nádorové onemocnÄ›ní. Díky nÄ›mu je pak možné zbavit se potíží ambulantní metodou, která je velmi Å¡etrná a bezbolestná. PÅ™ijít k lékaÅ™i vÄas znamená vyhnout se nepříjemným vyÅ¡etÅ™ením a operaci.