Průběh exekuce

Nikdo se nechce dostat do exekuce https://www.americka-nebankovni-hypoteka.cz/exekuce/, proto byste si vždy měli rozmyslet, zda budete schopni vypůjčené peníze řádně splácet a počítat i s možností nečekané překážky ve splácení. V případě, že jste se již ocitli v exekuci, je tedy po vás vymáhán peněžitý dluh. Měli byste vědět, jaký bude průběh tohoto řízení. Mezi obdobím kdy jste si sjednali úvěr, jeho nesplácením a výkonem exekuce, je dlouhá doba několika měsíců. Pokud se tedy dostanete do role dlužníka, protože nejste schopni splácet půjčku, ať už například z důvodu nemoci, nebo ztráty zaměstnání, měli byste s věřitelem ihned začít komunikovat. Když se věřitel nespokojí s alespoň malou částkou, kterou byste svůj dluh pravidelně spláceli, nebo s ním nekomunikujete, obrátí se věřitel na příslušný soud.
Padající bankovky
Věřitel ho požádá, aby vydal platební rozkaz. Ten po posouzení stavu může i nemusí soud vydat. V případě, že ho vydá, tak může být předán soudnímu exekutorovi, tedy osobě, která zajišťuje provádění exekucí. Tato osoba je jmenována ministrem spravedlnosti. Dlužníkovi bude obstaven běžný účet, exekutor zjistí a zároveň zajistí movitý i nemovitý majetek dlužníka a vydá exekuční příkaz. Exekutor se dostaví do místa bydliště dlužníka, nebo do místa, kde má své věci, ty označí (většinou žlutými nálepkami) a sepíše soupis. Jeho kopii ponechá dlužníkovi. Movité věci budou oceněny a následně proběhne jejich prodej v dražbě.
Prázdná peněženka
Při prodeji nemovitosti, je tato oceněna soudním znalcem a poté se vydraží. Většinou se draží za vyvolávací cenu, která je dvou třetinová ze znaleckého odhadu. Po provedení exekuce je vydán Příkaz k úhradě nákladů exekuce, kde jsou stanovené náklady exekutora a věřitele. Jakmile uvedený Příkaz k úhradě nákladů exekuce nabude právní moci, dojde k ukončení celého řízení a bude odblokován majetek, který byl dlužníkovi zablokován.