Seniorské cestování

Postavení dnešních seniorů
Přicházíme do období, kdy se seniorský věk prodlužuje a stává se obdobím, kdy osoby starší 60 let žijí ještě nejméně čtvrtinu svého dosavadního života. Lze proto očekávat s naprostou samozřejmostí, že mnoho těchto lidí si přeje prožít tuto část života jako aktivní a čilí lidé, které nezavalí nuda.

Co by si senioři přáli?
I přes velmi dobrou kondici většiny těchto lidí musíme počítat s tím, že budou vyhledávat aktivity, které se poněkud liší od aktivit adolescentů nebo lidí v první polovině života. Volí spíš klidnější aktivity, méně adrenalinu, přesto nechtějí sedět doma u televize. V dnešní době začíná být velmi populární mezi aktivitami důchodců mnoho činností, které nabízejí organizace, které se na tento typ osob zaměřují a snaží se vytvořit pro ně přijatelné využití volného času.

I senioři rádi cestují
Mnoho cestovních kanceláří se dnes zaměřuje na vytvoření takové nabídky, která bude přímo na míru ušita pro lidi seniorského věku. Tyto organizace musí mít na paměti, že nebudou pracovat s lidmi nenáročnými. Naopak. Tito klienti patří mezi velmi náročné, protože mají již mnoho cestovatelských i životních zkušeností, srovnávají, a proto hledí na předkládané služby poměrně kritickým zrakem. O to pečlivěji je nutné tyto aktivity připravovat, aby cestovní kancelář obstála. Starší lidé si zakládají na perfektní organizaci, nestojí o stresové zážitky.

Neradi spěchají, často jim v tom brání tělesné handicapy, se kterými je nutno počítat. Je velmi přínosné, bude-li doprovázet zájezd lékař nebo alespoň fundovaný zdravotník. Pro seniory to bude jistota, že je o ně dobře postaráno vzhledem k jejich chronickým chorobám. I přes tyto handicapy je o tento cestovní trh velký zájem a zájezdy jsou vykoupeny již dlouho před termínem odjezdu. Senioři totiž patří mezi zákazníky nakupující jako first minute. Tam by měly kanceláře velký prostor v marketingu.

Senioři mají své místo

Dnešní svět si musí zvykat na skutečnost, že dříve narození jsou aktivní součástí naší klientely cestovního trhu a doufáme, že tyto se budou stále více této věkové kategorii přizpůsobovat tak, aby i oni měli své platné místo a měli možnost rozvíjet své potřeby a záliby i v tomto pozdějším seniorském věku.